Find me on Facebook
ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาเรื่อง “เตรียมปรับพอร์ทตราสารหนี้ พร้อมรับมือดอกเบี้ยขาขึ้น” ฟรี!

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา

เรื่อง “เตรียมปรับพอร์ทตราสารหนี้ พร้อมรับมือดอกเบี้ยขาขึ้น” 

ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รัชดาภิเษก)

สอบถามรายละเอียด 02-257-0357 ต่อ 302 หรือ E-Mail: research@thaibma.or.th

 

  

 


  • 3
  • 9
  • 2
  • 4
  • 8
  • 1
  • 6
สถิติผู้เข้าชม

TOP