ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.ตรัง วันที่ 22 มิถุนายน 2562

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.ตรัง

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง

 

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 - 16 มิ.ย. 62

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 

  • 4
  • 3
  • 7
  • 7
  • 8
  • 6
  • 0
สถิติผู้เข้าชม

TOP