ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ. นครศรีธรรมราช วันที่ 6 สิงหาคม 2565

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 วันละ 1 รอบ เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง E-Testing 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 65 – 3 ส.ค. 65

 

กรณีที่ระบบ Online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in ได้

 

-------------------------------------------------------------------------

 

โปรดศึกษาเงื่อนไข และข้อปฏิบัติการป้องกันโรค COVID-19 >> http://www.ati-asco.org/testing_news_detail.php?id=140

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 

 


  • 6
  • 9
  • 3
  • 8
  • 8
  • 4
  • 1
สถิติผู้เข้าชม

 TOP