Find me on Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ติวตะลุยโจทย์ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (ติวฟรี) จ.ขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 -17.00 น.

**(Update 15/08/2561) เหลือที่นั่งว่างอีก 44 ที่**

 

 

ติวตะลุยโจทย์ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain  **เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาแล้ว**
 
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 -17.00 น.

ณ ห้องประชุม 1504 ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เปิดรับสมัครพร้อมกันวันที่  8 สิงหาคม 61 เวลา 10.00 น.   จำนวนจำกัด 90 ที่นั่งเท่านั้น

 

 สอบถามเพิ่มเติม : 02-264-0909 ต่อ 210-215, 220-223
               E-mail  : Training@ati-asco.org


  • 3
  • 9
  • 2
  • 4
  • 9
  • 0
  • 4
สถิติผู้เข้าชม

TOP