ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

แนะนำวิชาชีพตำแหน่งงานต่างๆ ในบริษัทหลักทรัพย์

ภาพรวมของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์

 


 

ฝ่ายงานแนะนำการลงทุน(ลูกค้าบุคคล,ลูกค้าสถาบัน)

 


 

ฝ่าย Proprietary Trading

 ฝ่ายงานวานิชธนกิจ (IB)

 ฝ่ายงานวิเคราะห์การลงทุน

 ฝ่ายงานปฏิบัติการหลักทรัพย์

 ฝ่ายงานผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

 ฝ่ายงานบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

 ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


  • 8
  • 6
  • 7
  • 7
  • 3
  • 3
  • 1
สถิติผู้เข้าชม

 TOP