นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO Training Institute) ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า สถาบันฝึกอบรมฯ จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

 

บทนำ

สถาบันฝึกอบรมฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า

 

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขประจำตัวประชาชน, ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลใด ๆ ที่สามารถแสดงถึงตัวบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ได้ เป็นต้น สถาบันฝึกอบรมฯ จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ และจะให้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ เช่น การส่งข้อมูลการสอบของท่านให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการส่งข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตฯของท่านให้สำนักงาน กลต. หรือบริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ Payment Gateway ต่างๆ เป็นต้น และอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกิจกรรมทางการตลาด เช่น การส่ง E-Mail Marketing และ SMS Marketing เป็นต้น

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

สถาบันฝึกอบรมฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆหากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตามสถาบันฝึกอบรมฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล รวมไปถึงหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้สถาบันฝึกอบรมฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนักกฎหมายและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย

 

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

สถาบันฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็ปไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางสถาบันฝึกอบรมฯจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

 

ความปลอดภัย

สถาบันฝึกอบรมฯ นำมาตรการความปลอดภัยตลอดจนควบคุมดูแลหน่วยงานจัดจ้างภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ เมื่อท่านเข้าสูระบบสมาชิกหรือสมัครกิจกรรมในเว็บไซต์ โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Server Layer : SSL) จะเข้ารหัสข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้ สถาบันฝึกอบรมฯ จะไม่รับประกันต่อความแน่นหนาหรือประสิทธิภาพของการเข้ารหัสดังกล่าวและสถาบันฝึกอบรมฯ จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆอันเกิดขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

คุ้กกี้

เว็บไซต์ของสถาบันฝึกอบรมฯ ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน  คุกกี้ คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ขอใช้บริการกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้

 

ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารของสถาบันฝึกอบรมฯ

หลังจากที่ท่านสมัครสมาชิกหรือสมัครกิจกรรม สถาบันฝึกอบรมฯ จะแจ้ง ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น บริการใหม่ๆ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ และ ข้อมูลข่าวสารจากสถาบันฝึกอบรมฯ ไปยังอีเมล์หรือ SMS ที่ท่านได้ระบุไว้ หากท่านต้องการยกเลิกการรับอีเมล์ หรือ SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารของสถาบันฝึกอบรมฯ ท่านสามารถยกเลิกการแจ้งข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการเข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัว และนำเครื่องหมายถูก ออกจากช่อง “ยินดีรับข่าวสารของ ATI” ระบบจะยกเลิกการส่งข้อมูลดังกล่าว 

 


  • 5
  • 3
  • 3
  • 5
  • 4
  • 1
  • 4
สถิติผู้เข้าชม

 TOP