นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายการใช้คุกกี้

1. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้ว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ เพื่อที่ ATI จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ATI ไม่สามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคลได้จากคุกกี้ดังกล่าวนี้

3. การใช้งานคุกกี้

ATI ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น เช่น พิกเซลแท็ก (Pixel-tags) บนเว็บไซต์ต่างๆของเรา (รวมเรียกว่า “บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนั้น เบราว์เซอร์ใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้จาก ATI

เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้ของ ATI จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้งานล่าสุดของท่าน เป็นต้น

นอกจากนั้น ATI มีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็ก เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ATI จะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Privacy Policy

4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเอง และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของ ATI จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

Cookies Policy

1. What are cookies?

A cookie is a small text file downloaded onto your computers or mobile telephone devices. The purpose of which is to store the various information and settings such as recording information of language setting in browser on your devices, recording your current access status so that you can access the website uninterrupted including collecting information on history of visited websites of your preference in the form of file. On this basis, a cookie does not pose a danger to your device and the content in the cookie may only be viewed or read via website which created it.

 

2. Benefit of cookies

A cookie will inform us which section of our website has been visited by you so that we can offer you better experience with regard to the use of website consistently with your need. In addition, using cookies to record the initial settings of the website will allow you to access the website with such initially determined settings on every occasion of use except where cookies are deleted. In the latter case, all the settings will be restored to the default settings. However, we don’t record and can’t identify your personal data from these cookies.

 

3. Use of Cookies

We (ASCO Training Institute - ATI) use cookies and other technologies such as pixel-tags on our websites (collectively referred to as “Cookies Policy based Services”). Therefore, any browser used by you to access the Cookies Policy based Services will receive cookies from us.

When you access the Cookies Policy based Services, our cookies will be downloaded onto your device in order to collect information on usability format and website usage history, information or services of your interest as well as the reference number for your latest access etc.

Moreover, we use cookies in conjunction with pixel-tags technologies to ascertain the usability format and website usage history, information or services of your interest, and analyze such information to develop the services, display content, advertisement or public relations of appropriate activities including services that match your interest in order to enhance your satisfaction.

Nonetheless, we will use cookies pursuant to the stipulations under the Privacy Policy, which you can study more information at Privacy Policy.

 

4. Cookie Disabling Method

You can disable the cookies through your browser and privacy settings in order to prevent the cookies from collecting information in the future (more information may be studied from AboutCookies.org).

However, certain services on our websites require the use of cookies, and the disabling of cookies may affect certain or all the functions of these services thereby affecting the smoothness of operation.


  • 8
  • 8
  • 3
  • 3
  • 5
  • 6
  • 0
สถิติผู้เข้าชม

 TOP