วันหยุดประจำปี (Holiday)

วันหยุดประจำปี พ.ศ.2567 สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)

วันหยุด/เดือน

วันสำคัญ

จันทร์

1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

อังคาร

2 มกราคม

ชดเชยวันสิ้นปี (วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566) (ยกเลิก)

จันทร์

26 กุมภาพันธ์

วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา​
(วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)

จันทร์

8 เมษายน

​วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์​
(วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567)

ศุกร์

12 เมษายน

วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

จันทร์

15 เมษายน

วันสงกรานต์

อังคาร

​16 เมษายน

​วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
(วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567)

พุธ

1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

​จันทร์

​6 พฤษภาคม

​วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
(วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)

​พุธ

​22 พฤษภาคม

​วันวิสาขบูชา

​จันทร์

​3 มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จันทร์

22 กรกฎาคม

วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
(วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)

จันทร์

29 กรกฎาคม

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)

จันทร์

12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ​พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ

จันทร์

14 ตุลาคม

วันชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)

พุธ

23 ตุลาคม

วันปิยมหาราช

พฤหัสบดี

5 ธันวาคม

​วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อังคาร

10 ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ

อังคาร

31 ธันวาคม

วันสิ้นปี

วันหยุดประจำปี พ.ศ.2566 สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)

วันหยุด/เดือน

วันสำคัญ

จันทร์

2 มกราคม

วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่
(วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)

จันทร์

6 มีนาคม

วันมาฆบูชา​

พฤหัสบดี

6 เมษายน

​วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์​

พฤหัสบดี

13 เมษายน

วันสงกรานต์

ศุกร์

​14 เมษายน

​วันสงกรานต์

จันทร์

1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

​พฤหัสบดี

​4 พฤษภาคม

​วันฉัตรมงคล

ศุกร์

5 พฤษภาคม

วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

​จันทร์

​5 มิถุนายน

​วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
และวันวิสาขบูชา

​ศุกร์

​28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อังคาร

1 สิงหาคม

วันอาสาฬหบูชา

จันทร์

14 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ​พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)

ศุกร์

13 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จันทร์

23 ตุลาคม

วันปิยมหาราช

อังคาร

5 ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

จันทร์

11 ธันวาคม

​วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
(วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)

ศุกร์

29 ธันวาคม

วันหยุดเลื่อนจากวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี ตามมติคณะรัฐมนตรี
(วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566)
รายละเอียดจากประกาศ ก.ล.ต. ที่ สธ. 22/2566

วันหยุดประจำปี พ.ศ.2565 สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)

วันหยุด/เดือน

วันสำคัญ

จันทร์

3 มกราคม

วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
(วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565)

พุธ

16 กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา​

พุธ

6 เมษายน

​วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์​

พุธ

13 เมษายน

วันสงกรานต์

พฤหัสบดี

​14 เมษายน

​วันสงกรานต์

ศุกร์

15 เมษายน

วันสงกรานต์

​จันทร์

​2 พฤษภาคม

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ
(วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)

​พุธ

​4 พฤษภาคม

​วันฉัตรมงคล

​จันทร์

​16 พฤษภาคม

​วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
(วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)

ศุกร์

3 มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พุธ

13 กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา

พฤหัสบดี

28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศุกร์

29 กรกฎาคม

วันหยุดทำการเพิ่มเติม

ศุกร์

12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ​พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ

พฤหัสบดี

13 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศุกร์

14 ตุลาคม

วันหยุดทำการเพิ่มเติม

จันทร์

24 ตุลาคม

​วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
(วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)

จันทร์

5 ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

จันทร์

11 ธันวาคม

​วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
(วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565)

วันหยุดประจำปี พ.ศ.2564 สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)

วันหยุด/เดือน

วันสำคัญ

ศุกร์

1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

ศุกร์

12 กุมภาพันธ์

วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

ศุกร์

26 กุมภาพันธ์

​วันมาฆบูชา​

อังคาร

6 เมษายน

​วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์​

​อังคาร

​13 เมษายน

​วันสงกรานต์

พุธ

14 เมษายน

วันสงกรานต์

​พฤหัสบดี

​15  เมษายน

วันสงกรานต์​

​จันทร์

​3 พฤษภาคม

​ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ
(วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564)

​อังคาร

​4 พฤษภาคม

​วันฉัตรมงคล

พุธ

26 พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา 

พฤหัสบดี

3 มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จันทร์

26 กรกฎาคม

​ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
(วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564)

พุธ

28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ​

พฤหัสบดี

12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ​พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ​​

​ศุกร์

2​4 กันยายน

​วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

พุธ

13 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

​ศุกร์

2​2 ตุลาคม

​ชดเชยวันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (เพิ่มเติม)

จันทร์

25 ตุลาคม

ชดเชยวันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (ยกเลิก)

​จันทร์​

​​6 ธันวาคม

​​ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
(วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564)​

​ศุกร์

10 ธันวาคม

​วันรัฐธรรมนูญ

ศุกร์

31 ธันวาคม

วันสิ้นปี​


หมายเหตุ: วันหยุดประจำปี เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) วันหยุดประจำปีของ ก.ล.ต.


  • 8
  • 8
  • 3
  • 3
  • 4
  • 6
  • 0
สถิติผู้เข้าชม

 TOP
-->