หลักสูตรที่เปิดสอบ

หลักสูตรที่เปิดสอบ เริ่มใช้ วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ผู้สมัครสอบศึกษาคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนเกณฑ์ใหม่ ก่อนสมัครสอบ >> ศึกษาคุณสมบัติการขึ้นทะเบียน


ลำดับหลักสูตร
 
ดูเอกสาร เนื้อหาเพิ่มเติม จำนวนข้อสอบ  เวลาสอบ (นาที) ค่าธรรมเนียมการสอบ
กลุ่มที่ 1 : Investment Products Series (P Series)

P1 : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (Version 4)

download download 100 ข้อ 150 นาที 1,200 บาท

P2 : หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)
 
download   25 ข้อ 40 นาที 850 บาท

P3 : หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) (Version 2)

download download 50 ข้อ 80 นาที 950 บาท
กลุ่มที่ 2 : Ethics & Rules Series (E Series)

E1 : หลักสูตรความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
 
download   30 ข้อ 45 นาที 850 บาท

E2 : หลักสูตรความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
download   30 ข้อ 45 นาที 850 บาท

E3 : ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน 
 
download   25 ข้อ 40 นาที 850 บาท
กลุ่มที่ 3 : Derivatives Analysis Series (D Series)

D1 : หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
download   100 ข้อ 180 นาที 1,900 บาท


D2 : หลักสูตรความรู้ด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 

download   100 ข้อ 180 นาที 1,900 บาท

  • 8
  • 8
  • 3
  • 3
  • 7
  • 4
  • 6
สถิติผู้เข้าชม

 TOP