ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

[ข่าวประชาสัมพันธ์] บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง จัดโครงการเปิดรับสมัครผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA)

 

ห้ามพลาด...โอกาสสำหรับผู้ที่สนใจมาร่วมเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้การลงทุนให้เป็นอาชีพอิสระ

บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง เปิดรับสมัคร “ผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA)”

เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC License

สามารถร่วมงานกับสถาบันการเงินในรูปแบบอิสระได้

รวมทั้งเสริมสร้างผู้ที่ประสงค์ต่อยอดหารายได้เพิ่มจากความรู้ด้านการลงทุน

ให้สามารถสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน เพื่อประกอบการอาชีพด้านการลงทุนได้

 

 

ก้าวสู่เส้นทาง "ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ กับหลักทรัพย์บัวหลวง"
 

 • Work From Anywhere ทำงานอิสระที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
   
 • Community & Connex ระบบสนับสนุนการทำงานให้สะดวกยิ่งขึ้น
   
 • Premium Investment Product & Service ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ และบริการลงทุน

 


หลักเกณฑ์การรับสมัครและการคัดเลือก

 1. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทั่วไปที่มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain License)
 2. ไม่เป็นพนักงานประจำของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทจัดการกองทุน หรือบริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ
 3. ไม่เคยมีประวัติถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้าภายใน 5 ปีก่อนการสมัคร
 4. ไม่มีลักษณะต้องห้ามทางกฎหมายตามที่กำหนด
 5. การคัดเลือกผู้แนะนำลูกค้าต้องผ่านการสัมภาษณ์ โดยทีมงานผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของหลักทรัพย์บัวหลวง ผ่านช่องทางออนไลน์

 


สอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนพัฒนาช่องทางการตลาด (Marketing Channel Development Division)

บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง 
โทรศัพท์ 02-618-1188


Website www.bualuang.co.th/iba
 

 


 • 8
 • 0
 • 4
 • 2
 • 5
 • 0
 • 2
สถิติผู้เข้าชม

 TOP