ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ใคร่ขอให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course) ทุกท่าน ติดตั้งและลงทะเบียน Application Prof. Link ก่อนเข้ารับการอบรม เพื่อรองรับการส่งข้อมูลรูปแบบใหม่ เริ่ม 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.

 

ในการพัฒนาช่องทางในการยื่นส่งผลข้อมูลของผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร

เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ “ทุกรูปแบบการอบรม”

(Classroom / Remote Classroom / E-Learning)

 

เพื่อให้กระบวนการยื่นส่งผลข้อมูลฯ ไปยังระบบของสำนักงาน ก.ล.ต.

ของสถาบันฝึกอบรมฯ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาการรอผลการอบรมของผู้ถือใบอนุญาตฯ

 

เริ่มใช้งานในรอบอบรม วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 

จึงใคร่ขอให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course) ทุกท่าน

ติดตั้งและลงทะเบียน Application Prof. Link

ก่อนเข้ารับการอบรม เพื่อรองรับการส่งข้อมูลรูปแบบใหม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------

หากไม่ดำเนินการติดตั้ง และลงทะเบียน Application Prof. Link

ผู้เข้าอบรมจะไม่สามารถนับชั่วโมงการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้

 

►► Download Application Prof.Link ◄◄

 

       

 

 

►► Download คู่มือการลงทะเบียน Prof.Link ◄◄

 

 

หากพบปัญหาในการติดตั้ง และลงทะเบียน Prof. Link

SET Contact Center 02-009-9999 กด 0 (เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)

 


  • 8
  • 6
  • 7
  • 7
  • 3
  • 2
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

 TOP