ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครคอร์สอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course) จำนวน 15 ชม. อบรมผ่านระบบ Online (Zoom) วันที่ 18–19 มีนาคม 2566

 

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course)

จำนวน 15 ชั่วโมง ผ่านระบบ Online (Zoom)

ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

 

สำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3)

     ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

o   บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

 

วันอบรม   วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566          เวลา 08.30-11.30, 13.00-16.00, 16.30-19.30 น. 

               วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566      เวลา 09.00-12.00, 13.00-16.00 น.
 

วันซักซ้อมการเข้าระบบ  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566    เวลา 17.30 - 18.30 น.
 

จึงใคร่ขอให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course) ทุกท่าน

ติดตั้งและลงทะเบียน Application Prof. Link ก่อนเข้ารับการอบรม

-----------------------------------------------------------------------------------------------

หากไม่ดำเนินการติดตั้ง และลงทะเบียน Application Prof. Link

ผู้เข้าอบรมจะไม่สามารถนับชั่วโมงการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้

 

►► Download Application Prof.Link ◄◄

 

       

 

 

►► Download คู่มือการลงทะเบียน Prof.Link (PDF) ◄◄

 

หากพบปัญหาในการติดตั้ง และลงทะเบียน Prof. Link

SET Contact Center 02-009-9999 กด 0 (เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)
 

 

 

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม
 

หลักสูตร 1   แนวทางปฏิบัติงานที่ดี ด้วยกรณีศึกษา (นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบฯ 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณจีรยุทธ ศรีบุญ

            วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม ATI

อบรม วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 - 11.30 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 2  ESG ต่อยอดการลงทุนด้วยหุ้นยั่งยืน (นับชั่วโมงด้าน ESG 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณณัฐพล คำถาเครือ

           วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม ATI

อบรม วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 - 16.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 3  มัดใจลูกค้าด้วยจิตวิทยาการลงทุน (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : ผศ.อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ

            วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม ATI

อบรม วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566  เวลา 16.30 - 19.30 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 4   ภาพรวมภาษี และประเด็นเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน 3 ชั่วโมง)

             วิทยากร : คุณถนอม เกตุเอม

            วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม ATI

อบรม วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 - 12.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 5   เป้าหมายชีวิต พิชิตได้ด้วยแผนเกษียณ (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน 3 ชั่วโมง)

             วิทยากร : คุณเกียรติศักดิ์ ลิมปเจริญกุล

            วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม ATI

อบรม วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 - 16.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

 


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 8 มีนาคม 2566

ค่าอบรม 3,800 บาท  (รวม VAT)


พิเศษ! สมัครภายใน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566


ค่าอบรมเพียง 3500 บาท (รวม VAT)


----------------------------------------------------------------------

สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-ascoorg


(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)


*** รับสมัครจำนวนจำกัด ***

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-096-2955 กด 1

 

-----------------------------------------------------------

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรมผ่านระบบ ZOOM

 • ผู้เข้าอบรมจะต้อง Download และลงทะเบียน Prof.Link ก่อนเข้าอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด
  Download ได้ที่
   http://onelink.to/ttwys9

   
 • การเข้าอบรม VDO Conference ของระบบ ZOOM  ท่านจะต้อง Log in ผ่านระบบ E-Learning ของ ATI
  https://el.ati-asco.org (โดยใช้ Browser Google Chrome) ดำเนินการถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นคลิกเข้าสู่บทเรียน เพื่อรับ Link ลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จึงจะได้รับ Link Zoom เข้าระบบ

   
 • สามารถ Download ระบบ ZOOM ได้ทาง https://zoom.us/download
  (คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ให้ติดตั้ง Zoom Client for Meetings / หากเป็น Tablet หรือ iPad เมื่อคลิก Link แล้ว ระบบจะนำไปยัง Store ของระบบเพื่อ Download อีกครั้ง)
   
 • โปรด Update ระบบ Zoom ก่อนอบรม ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนอบรมทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
   
 • ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet
  และยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการอบรม

   
 • *** ไม่แนะนำให้อบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ ***

 

-----------------------------------------------------------

►► หมายเหตุ

1. ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
    จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

3. ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้า
    อย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org


 • 7
 • 3
 • 6
 • 2
 • 3
 • 1
 • 1
สถิติผู้เข้าชม

 TOP