ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

[VDO] หัวข้อ "รู้จัก Warrant ฉบับมือใหม่" และ "รู้จัก DW (Derivative Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้มากขึ้น" โดย..คุณภาคภูมิ ภาคย์วิศาล

 

"รู้จัก Warrant ฉบับมือใหม่"

มาร่วมหาคำตอบว่า Warrant คืออะไร? ลงทุนใน Warrant เสี่ยงสูงจริงหรือไม่?

และมีข้อควรระวังใดบ้างในการลงทุน Warrant

 

โดย... คุณภาคภูมิ ภาคย์วิศาล

ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

 


 

 

"รู้จัก DW (Derivative Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้มากขึ้น"

DW (Derivative Warrant) คืออะไร เหมือนหรือต่างจาก Warrant อย่างไร

ใช้สิทธิแปลงสภาพยังไง และมีข้อควรระวังในการลงทุนใน DW อะไรบ้าง.. มาร่วมเรียนรู้กันครับ

 

โดย... คุณภาคภูมิ ภาคย์วิศาล

ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

 


  • 8
  • 7
  • 6
  • 3
  • 8
  • 0
  • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP