ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล

 

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เปิดรับสมัครงานรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งรับสมัคร :

- ผู้จัดการ Wealth Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล) จำนวน 1 ตำแหน่ง

- พนักงาน Wealth Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล) จำนวน 2 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ :

1.จบปริญญาตรี ทุกสาขา

2. มีใบอนุญาต IC Complex 1 (ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภทที่ 1)

3. หากมีใบอนุญาต  IP Invesment Planner หรือ AFPT (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

หน้าที่งาน : บริหารสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับแผนและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า

 

ผลตอบแทน :

- เงินเดือนประจำและผลตอบแทนตามความสามารถ

- ประกันกลุ่มและประกันสังคม

-กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน :

- รูปถ่าย

- ประวัติการศึกษาและการทำงาน

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบอนุญาตต่างๆ

 

วิธีการรับสมัครงาน : 

รับสมัครงานผ่านทาง E-Mail : prapapron@caf.co.th

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 085-061-0805
 


  • 8
  • 0
  • 4
  • 2
  • 3
  • 5
  • 5
สถิติผู้เข้าชม

 TOP