ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “Behavioral Finance for Wealth Management : ปลดล็อคพฤติกรรมการลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้าอย่างมืออาชีพ”

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Online ผ่านระบบ Cisco WebEx

โครงการ "Strengthening Financial Professionals @ Intermediaries 2024"

 

ภายใต้หลักสูตร

“Behavioral Finance for Wealth Management :

ปลดล็อคพฤติกรรมการลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้าอย่างมืออาชีพ”

เหมาะสำหรับผู้แนะนำการลงทุน (IC) และบุคลากรสังกัดสถาบันการเงิน

(บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน / บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน / บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน / ธนาคารพาณิชย์ / บริษัทประกันฯ) 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. ผู้แนะนำการลงทุน (IC) และบุคลากรสังกัดสถาบันการเงิน (บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน / บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน / บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน / ธนาคารพาณิชย์ / บริษัทประกันฯ)

2. มีความตั้งใจจริงในการเข้าอบรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

3. สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบถ้วนตลอดทั้งหลักสูตร

 

กำหนดการจัดอบรม

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น.

รูปแบบ Online ผ่านระบบ WebEx Meeting

** หลักสูตรนี้ไม่สามารถใช้นับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตได้ **

 


 

รายละเอียดเพิ่มเติม / สนใจสมัครได้ทาง

https://www.set.or.th/ic_2024

 

หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้


 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

โดยทีมงานจะยืนยันไปยังผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรม พร้อมรายละเอียดการอบรม Link และ QR Code ที่เกี่ยวข้องให้ท่าน
ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2567 ทาง e-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณจิระนันท์ อนันต์ศิริขจร (นิ) โทร.02-009-9840

E-Mail: jiranan@set.or.th


  • 8
  • 7
  • 6
  • 3
  • 7
  • 0
  • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP