ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.จันทบุรี วันที่ 27 ตุลาคม 2562

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.จันทบุรี

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และรอบเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 62 - 21 ต.ค. 62

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 

กรณีที่ระบบ online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in

 


  • 4
  • 6
  • 7
  • 9
  • 1
  • 4
  • 5
สถิติผู้เข้าชม

TOP