ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.เชียงใหม่ วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 (ม.พายัพ) และวันที่ 14 ธันวาคม 2562 (ม.เชียงใหม่)

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.เชียงใหม่ วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และรอบเวลา 13.30 น.

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 211-212 ชั้น 2 คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62

-----------------------------------------------------

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 

กรณีที่ระบบ online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in


  • 4
  • 5
  • 8
  • 0
  • 7
  • 1
  • 3
สถิติผู้เข้าชม

TOP