ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.นครสวรรค์ วันที่ 22 มิถุนายน 2567

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.นครสวรรค์

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และรอบเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 67 – 18 มิ.ย. 67

 

กรณีที่ระบบ Online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in ได้

 

-------------------------------------------------------------------------

 

โปรดศึกษาเงื่อนไข และข้อปฏิบัติการป้องกันโรค COVID-19 >> http://www.ati-asco.org/testing_news_detail.php?id=140

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 

 


  • 8
  • 7
  • 6
  • 3
  • 4
  • 8
  • 4
สถิติผู้เข้าชม

 TOP