ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

[Update สถานที่สอบใหม่] ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.พิษณุโลก วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.พิษณุโลก

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และรอบเวลา 13.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 209 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOM) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 63 - 13 ต.ค. 63

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 

กรณีที่ระบบ online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in


  • 5
  • 3
  • 3
  • 5
  • 4
  • 7
  • 0
สถิติผู้เข้าชม

 TOP