ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.นครราชสีมา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.นครราชสีมา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และเวลา 13.30 น.

ณ ห้อง IT Learning Center ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 62 - 24 พ.ย. 62

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 

กรณีที่ระบบ online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in


  • 4
  • 8
  • 7
  • 9
  • 0
  • 5
  • 6
สถิติผู้เข้าชม

 TOP