ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.เชียงใหม่ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.เชียงใหม่

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และรอบเวลา 13.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 211-212 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 64 – 14 ธ.ค. 64

เงื่อนไขผู้เข้าสอบ : ผู้เข้าสอบต้องแสดง ผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือ ผลการตรวจหาเชื้อ Covid -19 ด้วย RT-PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันทดสอบ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

 

ศึกษาเงื่อนไขและข้อปฏิบัติการป้องกันโรค COVID-19 >> http://www.ati-asco.org/testing_news_detail.php?id=140

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 


  • 6
  • 4
  • 4
  • 9
  • 3
  • 7
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

 TOP