ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ATI ขอแจ้ง "เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ" (รอบกรุงเทพฯ) วันที่ 10-11 เมษายน 2564 และแจ้ง "ยกเลิกรอบสอบ" (รอบกรุงเทพฯ) ในวันที่ 12 เมษายน 2564


  • 5
  • 7
  • 9
  • 9
  • 2
  • 6
  • 4
สถิติผู้เข้าชม

 TOP