ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.สกลนคร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.สกลนคร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 รอบเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 9-307 ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสรเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร จ.สกลนคร

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 66 – 1 พ.ย. 66

 

กรณีที่ระบบ Online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in ได้

 

-------------------------------------------------------------------------

 

โปรดศึกษาเงื่อนไข และข้อปฏิบัติการป้องกันโรค COVID-19 >> http://www.ati-asco.org/testing_news_detail.php?id=140

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 


  • 8
  • 5
  • 5
  • 3
  • 0
  • 7
  • 7
สถิติผู้เข้าชม

 TOP