ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.ระยอง วันที่ 29 มิถุนายน 2567

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.ระยอง

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 รอบเวลา 13.30 น.

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสรเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จ.ระยอง

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 67 – 25 มิ.ย. 67

 

กรณีที่ระบบ Online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in ได้

 

-------------------------------------------------------------------------

 

โปรดศึกษาเงื่อนไข และข้อปฏิบัติการป้องกันโรค COVID-19 >> http://www.ati-asco.org/testing_news_detail.php?id=140

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 


  • 8
  • 7
  • 6
  • 3
  • 7
  • 0
  • 7
สถิติผู้เข้าชม

 TOP