ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน(TSI) ได้จัดทำ ตัวอย่างข้อสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน(IC)

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน(TSI) ได้จัดทำตัวอย่างข้อสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน(IC) เพื่อช่วยให้ผู้สอบและผู้ที่สนใจสมัครสอบ ได้เห็นแนวคำถามและตัวเลือกของข้อสอบในหลักสูตรฯ รวมทั้งสามารถใช้ทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาได้ เนื่องจากจะมีส่วนเฉลยพร้อมคำอธิบายประกอบมาให้ด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://www.set.or.th/professional/Download/licence/ic_ex/practice.html


  • 8
  • 2
  • 3
  • 7
  • 3
  • 3
  • 1
สถิติผู้เข้าชม

 TOP