ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.ชลบุรี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.ชลบุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 10109 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา จ.ชลบุรี

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 66 – 7 ก.พ. 66

 

กรณีที่ระบบ Online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in ได้

 

-------------------------------------------------------------------------

 

โปรดศึกษาเงื่อนไข และข้อปฏิบัติการป้องกันโรค COVID-19 >> http://www.ati-asco.org/testing_news_detail.php?id=140

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 

 


  • 7
  • 5
  • 3
  • 2
  • 3
  • 4
  • 7
สถิติผู้เข้าชม

 TOP