ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.อุบลราชธานี วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 63 – 13 ต.ค. 63

 

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php


  • 5
  • 3
  • 3
  • 5
  • 4
  • 1
  • 1
สถิติผู้เข้าชม

 TOP