ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ก.ล.ต. ออกประกาศขยายเวลาการอบรม และการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต จากเดิมภายในสิ้นปี 2563 ขยายออกไปจนถึง "วันที่ 31 มีนาคม 2564"

 

ที่มาของข้อมูล: ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 79/2563

https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8088


  • 5
  • 5
  • 9
  • 5
  • 3
  • 3
  • 4
สถิติผู้เข้าชม

 TOP