ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม ติวตะลุยโจทย์ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (2 วัน) รวมสอบ 1 ครั้ง วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบ Online **สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว**

 

ATI เปิดรับสมัคร ติวตะลุยโจทย์ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (2 วัน)

โดย... คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ (อ.นัท)  ติวตะลุยโจทย์ พร้อมกับสรุปเนื้อหา

คอร์สบรรยายสด ผ่านระบบ ZOOM (สำหรับคอมพิวเตอร์ PC หรือ Tablet)

** สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว/ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ **

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ต้องการติวตะลุยโจทย์
 • หากท่านเคยเรียนแล้ว แต่ยังรู้สึกว่าความรู้ยังไม่แน่น

 

วันอบรม     วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563           เวลา 08.30-12.00 / 13.00-17.00 น. 

                   วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563       เวลา 08.30-12.00 / 13.00-17.00 น. 

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 24 กรกฎาคม 2563    ค่าอบรม  2,800 บาท รวมสอบ 1 ครั้ง (รวม VAT)

พิเศษ! สมัครภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม 2563   เหลือเพียง  2,600 บาท รวมสอบ 1 ครั้ง (รวม VAT)

 


สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org

 
(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)
 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-221

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรมผ่านระบบ ZOOM

 • การเข้าอบรม VDO Conferrence ของระบบ ZOOM  ท่านจะต้อง Log in  ผ่านระบบ e-Learning
  https://elearning.ati-asco.org (โดยใช้ Browser Google Chrome)

   
 • สามารถ Download ระบบ ZOOM ได้ทาง https://zoom.us/download
   
 • ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet
  และยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการอบรม

   
 • ไม่แนะนำให้อบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ

 

►► หมายเหตุ

1.ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2.เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org


 • 4
 • 9
 • 8
 • 1
 • 1
 • 8
 • 1
สถิติผู้เข้าชม

 TOP