ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

[Update เป็นรอบสด] ATI เปิดรับสมัครอบรม ติวเข้ม ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (4 วัน) รวมสอบ 1 ครั้ง วันที่ 26-27 กันยายน และวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 **สำหรับผู้ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน**


 

ATI เปิดรับสมัคร ติวเข้ม ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (4 วัน) รวมสอบ 1 ครั้ง

โดย... คุณทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ (อ.ซ้ง)

**สำหรับผู้ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือต้องการความรู้แน่นๆ**

 

วันอบรม      เสาร์ที่ 26 - อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563     เวลา 08.30-12.00 / 13.00-17.00 น. 

                      เสาร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม  2563        เวลา 08.30-12.00 / 13.00-17.00 น. 

 

สถานที่       ห้อง 801 ชั้น 8 อาคาร Learning Tower    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 18 กันยายน 2563

ค่าอบรม  4,900 บาท (รวม VAT) รวมสอบ 1 ครั้ง

 

พิเศษ! สมัครภายใน วันที่ 21 สิงหาคม 2563

เหลือเพียง  4,500 บาท (รวม VAT) รวมสอบ 1 ครั้ง


พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย 1 ชุด (ไม่รวมหนังสือ 3 เล่ม)
ราคานี้ไม่รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และค่าที่จอดรถ

 


สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org

 
(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)
 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-221

 

►► หมายเหตุ

 • รอบสอบฟรี 1 ครั้ง จะสามารถเลือกวันสอบ ภายในเดือน ตุลาคม 2563 เท่านั้น
  (รอบสอบเดือนตุลาคม 2563 จะเปิดรอบประมาณกลางเดือนกันยายน 2563)
  โดยตรวจสอบรอบสอบได้ที่ปฏิทินการสอบ http://www.ati-asco.org/testing.php

   
 • ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   
 • เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org

 • 5
 • 5
 • 9
 • 5
 • 0
 • 6
 • 5
สถิติผู้เข้าชม

 TOP