ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต Refresher Course (15 ชม.) กรุงเทพฯ วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563

 

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course)

ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) (อบรม 15 ชม.)

 

 

สำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3)

     ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

o   บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

 

----------------------------------------------------------------------------------

วันอบรม   วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563         เวลา 08.30-11.30, 12.30-18.30 น. 

               วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563     เวลา 09.00-12.00, 13.00-16.00 น.

สถานที่    โรงแรม​ ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ


 

----------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม
 

หลักสูตร 1 การปฏิบัติหน้าที่ IC เพื่อบรรลุ Fair Dealing (นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบฯ 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณอภิพร ธีรจันทรางกูร

อบรม วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563     เวลา 08.30 - 11.30 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 2  สร้างความมั่งคั่งด้วยการวางแผนการลงทุนในกองทุนรวม (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 6 ชั่วโมง)

            วิทยากร : ผศ. อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ

อบรม วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563     เวลา 12.30 - 18.30 น.

ค่าอบรม 2,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 3 การลงทุนในหุ้นยั่งยืน (ESG Analysis) (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณณัฐพล  คำถาเครือ

อบรม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563     เวลา 09.00 - 12.00 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 4  รู้จัก Fintech และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 3 ชั่วโมง)

           วิทยากร : ดร. สรร พัวจันทร์

อบรม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563     เวลา 13.00 - 16.00 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 9 ตุลาคม 2563         ค่าอบรม  5,000 บาท (รวม VAT)

พิเศษ! สมัครภายใน วันที่ 15 กันยายน 2563    เหลือเพียง  4,700 บาท (รวม VAT)

 


** รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ที่นั่ง เท่านั้น **

สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)
 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-221

 

►► หมายเหตุ

1. ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

3. ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org

 กรุณา Download App Prof.Link ก่อนวันอบรม


   


  • 5
  • 2
  • 3
  • 2
  • 3
  • 2
  • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP