ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course 15 ชม.) ผ่านระบบ Online วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course) ผ่านระบบ Online

ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) (อบรม 15 ชม.)

บรรยายสด ผ่านระบบ ZOOM 

 

สำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3)

     ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

o   บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

 

วันอบรม   วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564           เวลา 08.30-11.30, 13.00-19.30 น. 

               วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564       เวลา 09.00-12.00, 13.00-16.00 น.
 

วันซักซ้อมการเข้าระบบ  วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2564    เวลา 17.30 - 18.30 น.
 

 

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม
 

หลักสูตร 1   การปฏิบัติหน้าที่ IC เพื่อบรรลุ Fair Dealing และ Market Conduct (นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบ 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณอภิพร ธีรจันทรากูร

อบรม เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564  เวลา 8.30 - 11.30 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 2   การวางแผนภาษีและมรดกสำหรับลูกค้าบุคคล (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 6 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์

อบรม เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 - 19.30 น.

ค่าอบรม 1,700 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 3   วิเคราะห์การลงทุนในหุ้นยั่งยืน (ESG Analysis)  (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณณัฐพล  คำถาเครือ

อบรม อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 4   การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างตรงความต้องการ (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ Soft Skill 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณนิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์

อบรม อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 - 16.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 5 ตุลาคม 2564

ค่าอบรม 3,800 บาท  (รวม VAT)

----------------------------------------------------------------------

พิเศษ! สมัครภายใน วันที่ 20 กันยายน 2564

เหลือเพียง 3,500 บาท  (รวม VAT)

----------------------------------------------------------------------

สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org


(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)


*** รับจำนวนจำกัด 350 ที่นั่ง เท่านั้น ***

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-221

 

-----------------------------------------------------------

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรมผ่านระบบ ZOOM

 • การเข้าอบรม VDO Conferrence ของระบบ ZOOM  ท่านจะต้อง Log in ผ่านระบบ E-Learning ของ ATI
  https://el.ati-asco.org (โดยใช้ Browser Google Chrome) ดำเนินการถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นคลิกเข้าสู่บทเรียน เพื่อรับ Link ลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จึงจะได้รับ Link Zoom เข้าระบบ

   
 • สามารถ Download ระบบ ZOOM ได้ทาง https://zoom.us/download
  (คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ให้ติดตั้ง Zoom Client for Meetings)
   
 • ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet
  และยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการอบรม

   
 • ไม่แนะนำให้อบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ

 

-----------------------------------------------------------

►► หมายเหตุ

1. ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

3. ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org


 • 6
 • 2
 • 4
 • 5
 • 8
 • 5
 • 1
สถิติผู้เข้าชม

 TOP