ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

[ขยายเวลารับสมัคร+รอบสุดท้ายของปี 2564!] ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course 15 ชม.) ผ่านระบบ Online วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564

 

 (ขยายเวลารับสมัคร) รอบสุดท้ายของปี 2564! 

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course) ผ่านระบบ Online

ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) (อบรม 15 ชม.)

บรรยายสด ผ่านระบบ ZOOM 

 

สำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3)

     ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

o   บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

 

วันอบรม   วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564           เวลา 08.30-11.30, 13.00-19.30 น. 

               วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564       เวลา 09.00-12.00, 13.00-16.00 น.
 

วันซักซ้อมการเข้าระบบ  วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564    เวลา 17.00 - 18.00 น.
 

 

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม
 

หลักสูตร 1   การปฏิบัติหน้าที่ IC เพื่อบรรลุ Fair Dealing และ Market Conduct (นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบ 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณอภิพร ธีรจันทรากูร

อบรม เสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564  เวลา 8.30 - 11.30 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 2   การวางแผนภาษีและมรดกสำหรับลูกค้าบุคคล (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 6 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์

อบรม เสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 - 19.30 น.

ค่าอบรม 1,700 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 3   วิเคราะห์การลงทุนในหุ้นยั่งยืน (ESG Analysis)  (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณณัฐพล  คำถาเครือ

อบรม อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 4   การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างตรงความต้องการ (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ Soft Skill 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณนิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์

อบรม อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ค่าอบรม 3,800 บาท  (รวม VAT)


----------------------------------------------------------------------

สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org


(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)


*** รับจำนวนจำกัด 350 ที่นั่ง เท่านั้น ***

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-221

 

-----------------------------------------------------------

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรมผ่านระบบ ZOOM

 • การเข้าอบรม VDO Conferrence ของระบบ ZOOM  ท่านจะต้อง Log in ผ่านระบบ E-Learning ของ ATI
  https://el.ati-asco.org (โดยใช้ Browser Google Chrome) ดำเนินการถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นคลิกเข้าสู่บทเรียน เพื่อรับ Link ลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จึงจะได้รับ Link Zoom เข้าระบบ

   
 • สามารถ Download ระบบ ZOOM ได้ทาง https://zoom.us/download
  (คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ให้ติดตั้ง Zoom Client for Meetings)
   
 • ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet
  และยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการอบรม

   
 • ไม่แนะนำให้อบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ

 

-----------------------------------------------------------

►► หมายเหตุ

1. ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

3. ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org


 • 6
 • 4
 • 4
 • 9
 • 3
 • 7
 • 7
สถิติผู้เข้าชม

 TOP