ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครคอร์สอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course) จำนวน 15 ชม. อบรมผ่านระบบ Online (Zoom) วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 [Update วันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 10 มี.ค. 65]

 

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course) 15 ชั่วโมง

ผ่านระบบ Online (Zoom)

ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) (อบรม 15 ชม.)

 

สำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3)

     ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

o   บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

 

วันอบรม   วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565            เวลา 08.30-11.30, 13.00-16.00, 16.30-19.00 น. 

               วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565        เวลา 09.00-12.00, 13.00-16.00 น.
 

วันซักซ้อมการเข้าระบบ  วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565    เวลา 17.30 - 18.30 น.
 

 

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม
 

หลักสูตร 1   10X พอร์ตกองทุนรวมด้วยกระแส Megatrend (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณธนภัทร ธนิชานนท์

อบรม เสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565  เวลา 8.30 - 11.30 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 2   ลงทุนใน ESG สร้างผลตอบแทนดีๆอย่างยั่งยืน  (นับชั่วโมงด้าน ESG 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณดนัย อรุณกิตติชัย

อบรม เสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 3   ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรให้ถูกเกณฑ์ (Update Market conduct & Fair Dealing)

                   (นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบ 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณอภิพร ธีรจันทรากูร

อบรม เสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565  เวลา 16.30 - 19.30 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 4   เคล็ด(ไม่)ลับ กับการลงทุนใน Cryptocurrency  (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณปรมินทร์ อินโสม

อบรม อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 5   ภาพรวมภาษี และประเด็นเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอล   (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณถนอม เกตุเอม

อบรม อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 10 มีนาคม 2565

ค่าอบรม 3,800 บาท  (รวม VAT)

----------------------------------------------------------------------

พิเศษ! สมัครภายใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

เหลือเพียง 3,500 บาท  (รวม VAT)


----------------------------------------------------------------------

สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org


(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)


*** รับจำนวนจำกัด 300 ที่นั่ง เท่านั้น ***

 

 

-----------------------------------------------------------

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรมผ่านระบบ ZOOM

 • การเข้าอบรม VDO Conference ของระบบ ZOOM  ท่านจะต้อง Log in ผ่านระบบ E-Learning ของ ATI
  https://el.ati-asco.org (โดยใช้ Browser Google Chrome) ดำเนินการถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นคลิกเข้าสู่บทเรียน เพื่อรับ Link ลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จึงจะได้รับ Link Zoom เข้าระบบ

   
 • สามารถ Download ระบบ ZOOM ได้ทาง https://zoom.us/download
  (คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ให้ติดตั้ง Zoom Client for Meetings)
   
 • ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet
  และยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการอบรม

   
 • *** ไม่อนุญาตให้อบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ ***

 

-----------------------------------------------------------

►► หมายเหตุ

1. ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
    จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

3. ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org

 


 • 6
 • 6
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
 • 0
สถิติผู้เข้าชม

 TOP