ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม ติวตะลุยโจทย์ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (2 วัน) รวมสอบ 1 ครั้ง วันที่ 26-27 มีนาคม 2565 (บรรยายสดผ่านระบบ Zoom) **เหมาะสำหรับผู้ที่เคยสอบ IC Plain มาก่อน**

 

ATI เปิดรับสมัคร ติวตะลุยโจทย์ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (2 วัน)

โดย... คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ (อ.นัท) 
 

ตะลุยโจทย์กว่า 150 ข้อ พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญแบบข้อต่อข้อ

และแบบฝึกหัดสำหรับทบทวน 100 ข้อ

คอร์สบรรยายสด ผ่านระบบ ZOOM (สำหรับคอมพิวเตอร์ PC หรือ Tablet)

**เหมาะสำหรับผู้ที่เคยสอบ IC Plain มาก่อน**

 

วันอบรม     วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565            เวลา 08.30-17.00 น. 

                 วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565        เวลา 08.30-17.00 น. 
 

วันซักซ้อมการเข้าระบบ   วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565      เวลา 17.00-18.30 น.

 

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 16 มีนาคม 2565

ค่าอบรม  2,800 บาท รวมสอบ 1 ครั้ง (รวม VAT)

 

พิเศษ! สมัครภายใน วันที่ 2 มีนาคม 2565

เหลือเพียง  2,600 บาท รวมสอบ 1 ครั้ง (รวม VAT)

 

สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org

 
(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)

** พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย Download 1 ชุด **
 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-096-2955 กด 1

 

►► หมายเหตุ

 • รอบสอบฟรี 1 ครั้ง จะสามารถเลือกวันสอบภายในช่วง เดือนเมษายน 2565
  โดยตรวจสอบรอบสอบได้ที่ปฏิทินการสอบ http://www.ati-asco.org/testing.php

   
 • ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   
 • เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

   
 • ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ หรือ เปลี่ยนแปลงรอบการอบรม ตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ภายในปีที่สมัครได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม ทาง E-Mail : Training@ati-asco.org

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรมผ่านระบบ ZOOM

 • การเข้าอบรม VDO Conferrence ของระบบ ZOOM  ท่านจะต้อง Log in  ผ่านระบบ e-Learning
  https://el.ati-asco.org (โดยใช้ Browser Google Chrome)

   
 • สามารถ Download ระบบ ZOOM ได้ทาง https://zoom.us/download
   
 • ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet
  และยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการอบรม

   
 • ไม่แนะนำให้อบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ

 • 6
 • 6
 • 9
 • 6
 • 6
 • 7
 • 9
สถิติผู้เข้าชม

 TOP