ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

[ขยายระยะเวลาเป็น 27 ก.ย. 65] ATI เปิดรับสมัครคอร์สอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course) จำนวน 15 ชม. อบรมผ่านระบบ Online (Zoom) วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565

 

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course)

จำนวน 15 ชั่วโมง ผ่านระบบ Online (Zoom)

ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

 

สำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3)

     ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

o   บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

 

วันอบรม   วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565          เวลา 08.30-11.30, 13.00-16.00, 16.30-19.30 น. 

               วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565      เวลา 09.00-12.00, 13.00-16.00 น.
 

วันซักซ้อมการเข้าระบบ  วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565    เวลา 17.30 - 18.30 น.
 

จึงใคร่ขอให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course) ทุกท่าน

ติดตั้งและลงทะเบียน Application Prof. Link

ก่อนเข้ารับการอบรม เพื่อรองรับการส่งข้อมูลรูปแบบใหม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------

หากไม่ดำเนินการติดตั้ง และลงทะเบียน Application Prof. Link

ผู้เข้าอบรมจะไม่สามารถนับชั่วโมงการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้

 

►► Download Application Prof.Link ◄◄

 

       

 

 

►► Download คู่มือการลงทะเบียน Prof.Link (PDF) ◄◄

 

หากพบปัญหาในการติดตั้ง และลงทะเบียน Prof. Link

SET Contact Center 02-009-9999 กด 0 (เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)
 

 

 

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม
 

หลักสูตร 1   ESG ต่อยอดการลงทุนด้วยหุ้นยั่งยืน  (นับชั่วโมงด้าน ESG 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณณัฐพล คำถาเครือ

            วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม ATI

อบรม วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565  เวลา 8.30 - 11.30 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 2   สาระสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการประยุกต์ใช้ (นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบ 3 ชั่วโมง)

             วิทยากร : คุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล

            วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม ATI

อบรม วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น.

ค่าอบรม 1,700 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 3   เคล็ดลับสู่การจัดสรรเงินลงทุนอย่างมืออาชีพ (Tactical Asset Allocation)  (นับชั่วโมงด้าน Asset Allocation 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณทศพล เกิดผล

           วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม ATI

อบรม วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565  เวลา 16.30 - 19.30 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 4   เจาะเทคนิค พิชิตกำไรด้วย Sector Rotation กองทุนรวม  (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณธนัฐ ศิริวรางกูร

            อดีตนักวิเคราะห์กองทุนรวม ที่ปรึกษาด้านการเงิน และ Fintech เจ้าของเพจคลินิกกองทุน

อบรม วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 5   เริ่มต้นตั้งเข็มทิศ กับชีวิตหลังวัยเกษียณ   (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณเกียรติศักดิ์ ลิมปเจริญกุล

            วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม ATI

อบรม วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

 


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 27 กันยายน 2565

ค่าอบรม 3,800 บาท  (รวม VAT)

----------------------------------------------------------------------

พิเศษ! สมัครภายใน วันที่ 11 กันยายน 2565

เหลือเพียง 3,500 บาท  (รวม VAT)

----------------------------------------------------------------------

สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org


(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)


*** รับสมัครจำนวนจำกัด ***

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-096-2955 กด 1

 

-----------------------------------------------------------

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรมผ่านระบบ ZOOM

 • ผู้เข้าอบรมจะต้อง Download และลงทะเบียน Prof.Link ก่อนเข้าอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด
  Download ได้ที่
   http://onelink.to/ttwys9

   
 • การเข้าอบรม VDO Conference ของระบบ ZOOM  ท่านจะต้อง Log in ผ่านระบบ E-Learning ของ ATI
  https://el.ati-asco.org (โดยใช้ Browser Google Chrome) ดำเนินการถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นคลิกเข้าสู่บทเรียน เพื่อรับ Link ลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จึงจะได้รับ Link Zoom เข้าระบบ

   
 • สามารถ Download ระบบ ZOOM ได้ทาง https://zoom.us/download
  (คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ให้ติดตั้ง Zoom Client for Meetings / หากเป็น Tablet หรือ iPad เมื่อคลิก Link แล้ว ระบบจะนำไปยัง Store ของระบบเพื่อ Download อีกครั้ง)
   
 • โปรด Update ระบบ Zoom ก่อนอบรม ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนอบรมทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
   
 • ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet
  และยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการอบรม

   
 • *** ไม่แนะนำให้อบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ ***

 

-----------------------------------------------------------

►► หมายเหตุ

1. ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
    จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

3. ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้า
    อย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org


 • 8
 • 0
 • 4
 • 2
 • 4
 • 0
 • 1
สถิติผู้เข้าชม

 TOP