ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ช้อป ดี มีคืน 2566 วันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 66 “สมัครอบรม/สอบ” หรือ “ซื้อหนังสือ” กับ ATI สามารถนำใบกำกับภาษี ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000฿**


►► รายละเอียดเกี่ยวกับใบกำกับภาษี และการจัดส่งเอกสารของ ATI

1. ใบกำกับภาษีของทาง ATI จะมีใบกำกับภาษีเฉพาะรูปแบบกระดาษเท่านั้น


2. การจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษี มี 3 รูปแบบดังนี้

     2.1) สมัครอบรมในทุกประเภท (ติว IC / Refresher Course / IBA / DRG / ปปง. / อื่นๆ)
     - ใบกำกับภาษีจะจัดส่งทุกๆ วันศุกร์ โดยจัดส่งตามที่อยู่ในระบบสมัคร Online (ระยะเวลาจัดส่ง 7-14 วัน)
     - หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่ง โปรด Update ข้อมูล (ก่อนวันศุกร์) ทาง https://register.ati-asco.org และเข้าเมนูดังภาพ

     

     2.2) สมัครสอบ IC ทุกประเภท : รับใบกำกับภาษีได้ในวันสอบจริง

     2.3) สั่งซื้อหนังสือผ่าน LINE Shop ใบกำกับภาษีจะถูกจัดส่งไปพร้อมหนังสือ

 

 สนใจสมัครอบรม/สอบได้ทาง https://register.ati-ascoorg


(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)สั่งซื้อหนังสือได้ทาง LINE ATI  https://shop.line.me/@ati-asco

 

 


  • 8
  • 2
  • 3
  • 7
  • 3
  • 7
  • 9
สถิติผู้เข้าชม

 TOP