ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

Campaign พิเศษ โครงการ “Super Deal ติว IC - Extra” ราคาเริ่มต้น 1,600฿ / พิเศษขั้นกว่า! เลือกเพิ่ม “โจทย์พิเศษ” ได้ตามต้องการ.. ยิ่งเพิ่มโจทย์มาก ยิ่งได้ส่วนลดมาก

 

ขยายระยะเวลาตามคำเรียกร้อง กับ Campaign พิเศษ!

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา และสร้างบุคลากรให้ตลาดทุน

โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมฯ ATI

 

 Super Deal ติว IC   Extra 

คอร์สติว IC Plain (P1) + โจทย์ 550 ข้อ (ระยะเวลา 1 ปี) รวมสอบ 1 ครั้ง

และพิเศษขั้นกว่า! กับการเลือกเพิ่ม โจทย์พิเศษ ได้ตามต้องการ

 


 

คอร์สติว IC Plain (P1) เป็นการปูพื้นฐานทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนพร้อมสอบ (Update เนื้อหาใหม่)

โดย วิทยากร 4 ท่าน 4 สไตล์ ให้ท่านเลือก เพื่อความรู้ ความพร้อมในการสอบ... สำหรับคุณ

และโจทย์กว่า 550 ข้อ ให้ได้ทดลองทำ + VDO เฉลยแบบข้อต่อ

พร้อมสิทธิ์การสอบ IC Plain (P1) ได้ 1 ครั้ง

 

รับสิทธิ์เข้าร่วม LINE OpenChat Exclusive!

ถาม-ตอบเนื้อหาสุดพิเศษ โดยอาจารย์ผู้สอน และทีมงาน

 

พิเศษขั้นกว่า! กับการเลือกเพิ่มหลักสูตรได้ตามความต้องการ

โจทย์พิเศษ IC Plain (P1) จำนวน 100 ข้อ พร้อม VDO เฉลยข้อต่อข้อ

โดยวิทยากร 3 ท่านให้เลือก

ยิ่งเพิ่มโจทย์มาก... ยิ่งได้ส่วนลดมาก!


รายละเอียดหลักสูตรโจทย์พิเศษ 100 ข้อ  >> คลิกที่นี่ <<

 

 

 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2568

สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org

 
(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน (IC) / DRG / IP / CFP / อื่นๆ > อบรม)

 

 


 

►► คุณทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ (อ.ซ้ง)

          กระชับเนื้อหา ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

 

 

►► คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ (อ.นัท)

          ตรงประเด็นทุกความรู้ เพื่อมุ่งสู่สนามสอบ

 

 

►► คุณธนภัทร ธนิชานนท์ (อ.ใหม่)

          Keyword ช่วยจำ ย้ำลึกเนื้อหา


 

►► คุณชยุต ปริญญาธนกุล (อ.ป๊อป)

          ทริคคำนวณแบบจัดเต็ม เข้มทุกเนื้อหา

 

สอบถามเพิ่มเติม 02-096-2955 กด 1

 


 

ข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับ Campaign “Super Deal ติว IC - Extra”

 

► การอบรมสด Online ผ่าน ZOOM

 1. การรับสิทธิ์อบรมสด Online ผ่าน ZOOM ผู้เข้าอบรมจะต้องดำเนินการสมัคร และชำระเงินให้แล้วเสร็จ ก่อนถึงรอบอบรมสด Online ผ่าน ZOOM ที่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 3 วัน
   
 2. ATI จะจัดส่ง Link การเข้าร่วมอบรมสด Online ผ่าน ZOOM ไปยัง E-Mail ของท่านอีกครั้ง ก่อนวันอบรม ตามที่ระบุไว้ในระบบสมัคร Online
   
 3. Download โปรแกรม ZOOM ได้ทาง https://zoom.us/download
  (PC หรือ Notebook ให้ติดตั้ง Zoom Workplace desktop app | iOS / Android เมื่อคลิก Link แล้ว ระบบจะนำไปยัง Store เพื่อ Download)
   
 4. โปรด Update ระบบ ZOOM ก่อนอบรม ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนอบรมทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ
   
 5. ในระหว่างการอบรม ขอความร่วมมือทุกท่าน ตั้งชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย (โดยไม่มีคำนำหน้าชื่อ)
   
 6. เอกสารประกอบการบรรยาย จะขึ้นอยู่กับวิทยากรที่บรรยายในรอบดังกล่าว มีเอกสารประกอบการบรรยายให้หรือไม่ โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนอบรม
   
 7. เงื่อนไขการอบรมสด Online ผ่าน ZOOM เป็นไปตามที่ ATI กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าอบรมเฉพาะผู้ที่สมัคร Campaign เท่านั้น

 

 

► อบรมผ่านระบบ E-Learning

 1. การอบรมผ่านระบบ E-Learning ท่านจะต้องดำเนินการ Login ผ่านระบบ E-Learning ของ ATI ได้ที่ https://el.ati-asco.org สามารถเรียนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์, Smart Phone และ Tablet โดยเรียนผ่าน Browser Google Chrome เท่านั้น
 2. หลักสูตรติว IC Plain (P1) ผ่านระบบ E-Learning แนะนำให้ดู VDO ตัวอย่างการสอบของวิทยากรรูปแบบ E-Learning แต่ละท่านก่อนสมัคร และเมื่อเลือกวิทยากรแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิทยากรได้

 3. Package โจทย์พิเศษ! IC Plain (P1) จำนวน 100 ข้อ เมื่อเลือกวิทยากรแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิทยากรได้

   

 

 

► การสมัครสอบ IC Plain (P1) 1 ครั้ง

 1. การสมัครสอบ IC Plain (P1) 1 ครั้ง จะเป็นการแจ้งผ่านแบบฟอร์มที่อยู่ในหลักสูตรระบบ E-Learning เท่านั้น (ไม่ใช่การสมัครสอบตามปกติ)
   
 2. ต้องระบุวันเวลาทีต้องการสอบภายใน 3 เดือน (90 วัน) นับจากวันที่ลงทะเบียน และก่อนวันสอบจริงอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมดำเนินการนำรายชื่อเข้าระบบสอบ และส่ง E-Mail ยืนยันการสอบอีกครั้ง หากท่านได้รับ E-Mail ยืนยันการสอบ จะถือว่าการสมัครสอบเสร็จสมบูรณ์
   
 3. หากไม่ระบุรอบสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ IC Plain (P1)

 

 

► ข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ

 1. ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี


 • 8
 • 7
 • 6
 • 3
 • 5
 • 8
 • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP