ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครคอร์ส หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course) จำนวน 15 ชม. อบรมผ่านระบบ Online (ZOOM) วันที่ 14-15 กันยายน 2567

 

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course)

จำนวน 15 ชั่วโมง ผ่านระบบ Online (Zoom)

วันที่ 14-15 กันยายน 2567

ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

o   บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

o   เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาอบรม ต้องการอบรมให้เสร็จสิ้นภายใน 2 วัน

o   ใบอนุญาตหมดเขตภายในสิ้นปีนี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

 

วันอบรม   วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567         เวลา 08.30-11.30, 13.00-16.00, 16.30-19.30 น. 

               วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567     เวลา 09.00-12.00, 13.00-16.00 น.
 

วันซักซ้อมการเข้าระบบ  วันพุธที่ 11 กันยายน 2567   เวลา 17.30 - 18.30 น.
 

จึงใคร่ขอให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course) ทุกท่าน

ติดตั้งและลงทะเบียน Application Prof. Link ก่อนเข้ารับการอบรม

-----------------------------------------------------------------------------------------------

หากไม่ดำเนินการติดตั้ง และลงทะเบียน Application Prof. Link

ผู้เข้าอบรมจะไม่สามารถนับชั่วโมงการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้

 

►► Download Application Prof.Link ◄◄

 

       

 

 

►► Download คู่มือการลงทะเบียน Prof.Link (PDF) ◄◄

 

หากพบปัญหาในการติดตั้ง และลงทะเบียน Prof. Link

SET Contact Center 02-009-9999 กด 0 (เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)
 

 

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม
 

หลักสูตร 1   ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรให้ถูกเกณฑ์ปัจจุบัน (Update Market conduct & Fair Dealing) (นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบฯ 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณอภิพร ธีรจันทรางกูร

            วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม ATI

อบรม วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 เวลา 08.30-11.30 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 2   ESG The Next Step : รู้ก้าวต่อไปเพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน (นับชั่วโมงด้าน ESG 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณธนภัทร ธนิชานนท์

           วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม ATI

อบรม วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 3  ลงทุนอย่างทันสมัย ด้วยการใช้ Fintech (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณภูมิ เจตสมมา

            วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม ATI

อบรม วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 เวลา 16.30-19.30 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 4   Private Asset ทางเลือกใหม่ของการลงทุน (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน 3 ชั่วโมง)

             วิทยากร : คุณดนัย อรุณกิตติชัย

            วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม ATI

อบรม วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 5   พิชิตเป้าหมายการลงทุนด้วยการจัดพอร์ตกองทุนรวม (นับชั่วโมงด้าน Asset Allocation 3 ชั่วโมง)

             วิทยากร : ผศ. อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ

            วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม ATI

อบรม วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 3 กันยายน 2567

ค่าอบรม 3,800 บาท  (รวม VAT)

----------------------------------------------------------------------

พิเศษสุด! สมัครภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2567

ค่าอบรมลดเหลือ 3,500 บาท  (รวม VAT)


----------------------------------------------------------------------

สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org


(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน (IC) / DRG / IP / อื่นๆ > อบรม)


*** รับสมัครจำนวนจำกัด ***

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-096-2955 กด 1

 

-----------------------------------------------------------

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรมผ่านระบบ ZOOM

 • ผู้เข้าอบรมจะต้อง Download และลงทะเบียน Prof.Link ก่อนเข้าอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด
  Download ได้ที่
   http://onelink.to/ttwys9

   
 • การเข้าอบรมต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ Online (ZOOM)  ท่านจะต้อง Log in ผ่านระบบ E-Learning ของ ATI
  https://el.ati-asco.org (โดยใช้ Browser Google Chrome) ดำเนินการถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นคลิกเข้าสู่บทเรียน เพื่อรับ Link ในการลงทะเบียน Check in เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จึงจะได้รับ Link ZOOM เข้าระบบอีกครั้ง

   
 • สามารถ Download ระบบ ZOOM ได้ทาง https://zoom.us/download
  (คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ให้ติดตั้ง Zoom Desktop Client / หากเป็น Tablet หรือ iPad เมื่อคลิก Link แล้ว ระบบจะนำไปยัง  App Store (iOS) / Play Store (Android) ของระบบเพื่อ Download อีกครั้ง)
   
 • โปรด Update ระบบ ZOOM ก่อนอบรม ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนอบรมทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ
   
 • ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet
  และยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการอบรม

   
 • ในการอบรมผ่านระบบ ZOOM จะต้องทำการ "เปิดกล้องตลอดเวลาที่เรียน"
   
 • *** ไม่แนะนำให้อบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ ***

 

-----------------------------------------------------------

►► หมายเหตุ

1. ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
    จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

3. ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้า
    อย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org


 • 8
 • 7
 • 6
 • 3
 • 6
 • 8
 • 4
สถิติผู้เข้าชม

 TOP