ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม E-Learning หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า Introducing Broker Agent (IBA)

ค่าธรรมเนียม อบรม และสอบ 3,000 บาท (รวม Vat)

รับสมัครวันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

อนุญาตให้เรียนผ่านระบบ E-Learning เฉพาะผู้ที่เรียนผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง , Smart Phone , Tablet

 

สมัครได้ที่ register.ati-asco.org

เข้าเรียนได้ที่ elearning.ati-asco.org (username และ password ดูได้ที่ E-Mail หลังชำระเงินแล้ว)

 

คู่มือการสมัครเรียน IBA

 

หมายเหตุ : 1.) ที่ระบบ E-Learning จะมีการขอถ่ายรูปบัตรประชาชนและใบหน้าของท่าน    2.) ระยะเวลาในการเรียน 30 วัน หลังจากชำระเงินแล้ว

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน


  • 4
  • 5
  • 3
  • 1
  • 9
  • 6
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

TOP