ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า Introducing Broker Agent (IBA) ผ่านระบบ E-Learning

      ผู้แนะนำลูกค้า คือ ผู้ที่แนะนำลูกค้าหรือรายชื่อลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับการแนะนำลูกค้า

** ลูกค้า หมายถึง บุคคลทั่วไป (Individual Investor) และนิติบุคคล โดยไม่รวมถึงลูกค้าสถาบันตามนิยามสานักงาน ก.ล.ต.

 

(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.asco.or.th/datacenter5.php)

 

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

>> คอร์สหลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA)

ค่าธรรมเนียม  3,000 บาท (รวม Vat)

-----------------------------------------------------------

>> คอร์สต่ออายุใบอนุญาต หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA)

ค่าธรรมเนียม  1,000 บาท (รวม Vat)

-----------------------------------------------------------

>> คอร์สสอบซ่อม IBA (กรณีอบรมแล้วสอบไม่ผ่าน)

ค่าธรรมเนียม  400 บาท (รวม Vat)

 

 

**เรียนผ่านระบบ E-Learning เฉพาะผู้ที่เรียนผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง , Smart Phone , Tablet

หมายเหตุ :

       1.) ระบบ E-Learning จะมีการขอถ่ายรูปบัตรประชาชนและใบหน้าของท่าน

       2.) ระยะเวลาในการเรียน 30 วัน หลังจากสถานะการชำระเงินอัพเดต

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 


  • 4
  • 8
  • 1
  • 1
  • 5
  • 3
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

 TOP