ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า Introducing Broker Agent (IBA) ผ่านระบบ E-Learning

      ผู้แนะนำลูกค้า คือ ผู้ที่แนะนำลูกค้าหรือรายชื่อลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับการแนะนำลูกค้า

** ลูกค้า หมายถึง บุคคลทั่วไป (Individual Investor) และนิติบุคคล โดยไม่รวมถึงลูกค้าสถาบันตามนิยามสานักงาน ก.ล.ต.

 

(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.asco.or.th/datacenter5.php)

 

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

>> คอร์สหลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA)

ค่าธรรมเนียม  3,000 บาท (รวม Vat)

-----------------------------------------------------------

>> คอร์สต่ออายุใบอนุญาต หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (IBA Refresher)

ค่าธรรมเนียม  1,000 บาท (รวม Vat)

-----------------------------------------------------------

>> คอร์สสอบซ่อม IBA (กรณีอบรมแล้วสอบไม่ผ่าน)

ค่าธรรมเนียม  400 บาท (รวม Vat)

 

 

***การเรียนผ่านระบบ E-Learning จะต้องดำเนินการเรียนผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น*** 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง, Notebook, Smartphone, Tablet

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการอบรมและทดสอบ โทร. 02-264-0909 ต่อ 123

 

หมายเหตุ :

       1.) ระบบ E-Learning จะมีการขอถ่ายรูปบัตรประชาชน และใบหน้าของท่าน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เรียน

       2.) ระยะเวลาในการเรียนผ่านระบบ E-Learning มีระยะเวลา 30 วัน หลังจากสถานะการชำระเงินอัพเดต


  • 8
  • 7
  • 6
  • 3
  • 7
  • 5
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

 TOP