ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

[ปิดรับสมัครแล้ว] ATI เปิดรับสมัครอบรม ติวตะลุยโจทย์ IC Complex: ตราสารหนี้ และกองทุนรวมซับซ้อน (P2) รวมสอบ 1 ครั้ง **เหมาะสำหรับผู้ที่มีสอบ IC Plain (P1) ผ่านแล้ว**

[25/05/62] ปิดรับสมัครแล้วครับ

 

หลักสูตร ติวตะลุยโจทย์ IC Complex ตราสารหนี้และกองทุนรวมซับซ้อน (P2)

**เหมาะสำหรับผู้ที่มีสอบ IC Plain (P1) ผ่านแล้ว**

 

ติว           วันเสาร์ที 1 มิถุนายน 2562     ติวโดย คุณธนภัทร ธนิชานนท์ (อ.ใหม่)

เวลา        09.00 -17.00 น.

สถานที่    ห้อง 901 ชั้น 9 อาคาร Learning Tower (อาคารเรียนรวม)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – วันที่ 24 พฤษภาคม 2562              ค่าติว      2,500 บาท (รวม VAT)   รวมทดสอบ 1 ครั้ง

สมัครภายใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2562                              ลดเหลือ  2,300 บาท (รวม VAT)   รวมทดสอบ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และค่าที่จอดรถ

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 02-264-0909 ต่อ 210-215, 220-223

 

ข้อตกลงการสมัครอบรม

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. หากผู้สมัครอบรมยกเลิกการอบรม หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม
ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้
โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม
ทาง E-Mail: 
Training@ati-asco.org


  • 4
  • 8
  • 7
  • 8
  • 9
  • 1
  • 8
สถิติผู้เข้าชม

 TOP