ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดอบรมหลักสูตร ปรับคุณสมบัติประเภทใบอนุญาต (Migration) สำหรับต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course) วันที่ 21 มีนาคม 2563

ATI เปิดอบรมหลักสูตร ปรับคุณสมบัติประเภทใบอนุญาต (Migration)

สำหรับต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course)

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ 

1. สำหรับ IC License ประเภทเก่า (ด้านหลักทรัพย์/ตลาดทุน) และ IP ที่ยังไม่ได้อบรม Migration ในปี 2561-2562

2. สำหรับผู้ที่ขาดต่ออายุ License แล้วมีความจำเป็นต้องอบรมแบบ 30 ชั่วโมง โดยต้องมีเนื้อหาหลักสูตร Migration Module ในการอบรม

 

วันอบรม        วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563           เวลา 08.30-18.30 น.

สถานที่          โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

                    

 

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม

หลักสูตร 1 ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (Complex Module 1) (6 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณดนัย อรุณกิตติชัย

อบรม วันเสาร์ที่ 21  มีนาคม 2563 เวลา 8.30 - 15.30 น.

ค่าอบรม 2,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Complex Module 2) (3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณทศพล เกิดผล

อบรม วันเสาร์ที่ 21  มีนาคม 2563 เวลา 15.30 - 18.30 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 11 มีนาคม 2563

 

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-223

 

หมายเหตุ

1.ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2.เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org 


  • 5
  • 2
  • 1
  • 8
  • 2
  • 5
  • 9
สถิติผู้เข้าชม

 TOP