ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®

 

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®   Module 1 และ Module 2

 

CFP® Module 1

วันสมัคร: วันนี้ – วันที่ 27 เมษายน 2563        ค่าอบรม  7,500 บาท** (รวม VAT)

พิเศษ! โปรโมชั่น 6,900 บาท** (รวม VAT) เมื่อสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 1 เมษายน 2563

สถานที่   ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร **ราคานี้ไม่รวม ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/ที่จอดรถ

 

CFP® Module 2

วันสมัคร: วันนี้ – วันที่ 25 พฤษภาคม 2563        ค่าอบรม 7,500 บาท** (รวม VAT)

พิเศษ! โปรโมชั่น 6,900 บาท** (รวม VAT) >> เมื่อสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

สถานที่   ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร **ราคานี้ไม่รวม ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/ที่จอดรถ

 

 

---------------------------------------------------------------------------

และพิเศษ! เฉพาะนิสิต/นักศึกษา (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เท่านั้น)

ราคาพิเศษเพียง 6,500 บาท** (รวม Vat) **ราคานี้ไม่รวม ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/ที่จอดรถ
 

Download ใบสมัครสำหรับนิสิต/นักศึกษา ได้ตามลิงค์นี้

>>ใบสมัคร CFP สำหรับนิสิต/นักศึกษา<<


---------------------------------------------------------------------------

 

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 02-264-0909 ต่อ 222

 

ข้อตกลงการสมัครอบรม

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. หากผู้สมัครอบรมยกเลิกการอบรม หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้  โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail: Training@ati-asco.org


  • 5
  • 2
  • 1
  • 8
  • 3
  • 0
  • 9
สถิติผู้เข้าชม

 TOP